Gastronomiczne

Gastronomiczne

Kucharz /TG.07./ Technik żywienia i usług gastronomicznych  /TG.07. i TG.16./

BEZPŁATNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) DAJĄCE KWALIFIKACJE Z BRANŻY GASTRONOMICZNEJ.

TRWA NABÓR!!! ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ PO ZEBRANIU GRUPY!!!

ZDOBĄDŹ KWALIFIKACJE POSZUKIWANE NA LOKALNYM, KRAJOWYM I EUROPEJSKIM RYNKU PRACY!!!

Harmonogram zajęć KKZ  TG.16

Czytaj więcej...

Rolnicze

Rolnicze

Zawód: Rolnik /RL.03./;Technik rolnik /RL.03. i RL.16./

TRWA CIĄGŁY NABÓR NA KURSY ZAWODOWE !!!

KKZ RL.03  – UWAGA zmiana harmonogramu zajęć RL.03 NOWY

KKZ – kwalifikacja RL.03: KKZ – kwalifikacja RL.16.
Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie produkcji rolniczej Nazwa
Czytaj więcej...

Medyczne

Medyczne

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY – OPIEKUN MEDYCZNY

TRWA NABÓR!!! ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ PO ZEBRANIU GRUPY!!!

Kwalifikacja MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.
Czas trwania kursu : ok. 12 m-cy (w zależności od terminu sesji egzaminacyjnej ustalanej przez OKE w Krakowie)

Czytaj więcej...