Kolejna edycja kursu pilarza-drwala

Kolejna edycja kursu pilarza-drwala

Uczniowie klas III i IV w zawodzie technik leśnik uczestniczą w III edycji 
Kursu pilarza – drwala
 zorganizowanej przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR w ramach projektu unijnego pn. „Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego szansą na runku pracy w powiecie lubaczowskim”.
Kurs ten odbywa się w Leśnictwie Zabiała na terenie Nadleśnictwa Oleszyce. 
Zakończenie szkolenia zaplanowano na 07 kwietnia.