Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

Sesja egzaminacyjna CZERWIEC  2019 – HARMONOGRAM

Harmonogram zajęć od 28.09.2018 r.

Harmonogram zajęć  od 01.02.2019 r.

Informacje dla kandydatów do LO dla dorosłych – czytaj więcej.

 

 

Warunki przyjęcia: Wymagana dokumentacja przy przyjęciu: Czas trwania nauki:
 – ukończony 18 rok życia,

– brak egzaminów wstępnych,

– złożenie wymaganych dokumentów.

 

 

 – oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego stopień wykształcenia,

– 3 zdjęcia,

– podanie o przyjęcie (wzór podania w zakładce: Do pobrania),

– przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości.

– 4 semestry – dla absolwentów ZSZ

– 6 semestrów – dla absolwentów szkoły podstawowej/gimnazjum

 

 

 

WYKAZ SAL

Strona tytułowa pracy kontrolnej