Szkoła policealna

Szkoła policealna

 Rozpoczęcie zajęć w Szkole Policealnej Technik Turystyki Wiejskiej.

Pierwsze zajęcia 3 sem. odbędą się 28 września 2018r. o godz. 13:30 –  harmonogram zajęć

Informacje o ofercie kształcenia, zasadach naboru, okresie i formie kształcenia – czytaj więcej.

Oferta na rok szkolny 2018/2019 Warunki przyjęcia: Wymagana dokumentacja przy przyjęciu:

Szkoła policealna w zawodach:

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ (kwalifikacje rolnicze),

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY ,

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH – NOWOŚĆ.

 

 – wykształcenie średnie (posiadanie świadectwa maturalnego nie jest wymagane),

 – brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,

  – złożenie wymaganych dokumentów.

 

 

 – oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego stopień wykształcenia,

 – 3 zdjęcia,

 – zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

 – podanie o przyjęcie (wzór podania w zakładce: Do pobrania),

 – przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości.

 

Okres kształcenia: 4 semestry (2 lata). Zajęcia odbywają się w formie zaocznej: piątki po południu i soboty, co dwa tygodnie. NAUKA JEST BEZPŁATNA.

WYKAZ SAL

PRAKTYKI ZAWODOWE

Podanie o zwolnienie z odbywania praktyk zawodowych

Wzór strony tytułowej pracy kontrolnej

Podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej w zawodzie technik turystyki wiejskiej