Szkoła policealna

Szkoła policealna

Egzaminy semestralne II semestr TTW – 8 czerwca 2018 r. godz. 15.00

Harmonogram zajęć dla słuchaczy:

– II semestru Szkoły Policealnej w zawodzie technik turystyki wiejskiej

 IV semestru Szkoły Policealnej w zawodzie technik turystyki wiejskiej

Kształcenie w Szkole Policealnej trwa – 4 semestry

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się osoby mające wykształcenie średnie/posiadanie świadectwa maturalnego nie jest wymagane

Zajęcia odbywają się w formie zaocznej: piątki po południu i soboty, co dwa tygodnie.

WYKAZ SAL

PRAKTYKI ZAWODOWE

Podanie o zwolnienie z odbywania praktyk zawodowych

Wzór strony tytułowej pracy kontrolnej

Podanie o przyjęcie do Szkoły Policelanej w zawodzie technik turystyki wiejskiej