Szkoła policealna

Szkoła policealna

Informacje o ofercie kształcenia, zasadach naboru, okresie i formie kształcenia

 

 

 

 

Oferta na rok szkolny 2019/2020 Warunki przyjęcia: Wymagana dokumentacja przy przyjęciu:
Szkoła policealna w zawodach:

 • TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ (kwalifikacje rolnicze),
 • TERAPEUTA ZAJĘCIOWY ,
 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCHNOWOŚĆ.

 

 • wykształcenie średnie (posiadanie świadectwa maturalnego nie jest wymagane),
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,
 •  złożenie wymaganych dokumentów.

 

 

 • oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego stopień wykształcenia,
 •  3 zdjęcia,
 •  zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),
 •  podanie o przyjęcie (wzór podania w zakładce: Do pobrania),
 •  przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości.

 

Okres kształcenia: 4 semestry (2 lata). Zajęcia odbywają się w formie zaocznej: piątki po południu i soboty, co dwa tygodnie. NAUKA JEST BEZPŁATNA.

WYKAZ SAL

PRAKTYKI ZAWODOWE

Podanie o zwolnienie z odbywania praktyk zawodowych

Wzór strony tytułowej pracy kontrolnej

Podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej w zawodzie technik turystyki wiejskiej