Odbiór świadectw dojrzałości

Odbiór świadectw dojrzałości

Od dnia 3 lipca 2018 r. w sekretariacie szkoły do odbioru świadectwa dojrzałości absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018.

 

Informacje o egzaminie maturalnym w terminie poprawkowym.