„Wyprawka szkolna 2018”

„Wyprawka szkolna 2018”
 
Wyprawka szkolna 2018″ jest pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,
w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach,
do puszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania