Internat i SSM

Internat i SSM

Integralną częścią Zespołu Szkół w Oleszycach jest Internat oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Są to placówki opiekuńczo – wychowawcze realizujące podstawowe swoje funkcje wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty. W placówkach tych młodzież znajduje zakwaterowanie oraz opiekę pedagogiczną.

Telefon kontaktowy w pokoju wychowawców 16 632 97 53