Medyczne

Medyczne

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY – OPIEKUN MEDYCZNY

TRWA NABÓR!!! ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ PO ZEBRANIU GRUPY!!!

Kwalifikacja MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.
Czas trwania kursu : 2 semestry.
Forma zajęć: zaoczna (zajęcia w piątki po południu i soboty, co dwa tygodnie).

UDZIAŁ W KURSIE JEST BEZPŁATNY.

Rekrutacja:

  • Wymóg ukończenia 18 roku życia.
  • Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapewniamy:

  • organizację praktyk zawodowych,
  • ponad 50% godzin programu w formie zajęć praktycznych,
  • zajęcia w specjalistycznej pracowni zawodowej,
  • zajęcia ze specjalistami z dużym doświadczeniem zawodowym,
  • pomoc w przygotowaniu do egzaminu potwierdzające kwalifikację w zawodzie,
  • zaświadczenia do ZUS lub KRUS.

 

MAMY 100% ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO!!!

 

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW TRWAJĄCEGO KKZ Z.04.

Czas trwania kursu: 23.03.2018 – 30.04.2019r.

Harmonogram zajęć (od 28.09.2018) – 2 sem. opiekun medyczny

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny

Informacje o zawodzie i możliwościach zatrudnienia

 

Podstawa programowa dla zawodu opiekun medyczny

http://www.opiekunki24.pl/oferty-pracy

http://www.opiekunki.aterima.pl/

http://www.zaopiekowani.pl/