Mechanizacja rolnictwa i agrotroniki – szkolenie

Mechanizacja rolnictwa i agrotroniki – szkolenie

W związku z wprowadzeniem do oferty edukacyjnej Zespołu Szkół  w Oleszycach kształcenia w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – dyrektor szkoły Maria Baran uczestniczyła w szkoleniu „Wykorzystanie agrotroniki w produkcji rolnej i przetwórstwie spożywczym warunkiem rozwoju obszarów wiejskich”, realizowanym ze środków POWER, organizowanym przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. W dniach od 02.07.2018 r. do 14.07.2018 r. niemiecki ośrodek DEULA Hildesheim gościł 19-osobową grupę nauczycieli kształcenia zawodowego. Przez 2 tygodnie uczestnicy projektu z całej Polski zapoznawali się z działalnością ośrodka DEULA Hildesheim, zakresem współpracy z innymi instytucjami szkoleniowymi, firmami oraz organizacjami działającymi w sektorze rolniczym.

 Kadra uczestniczyła w seminarium odbywającym się w elektrowni wiatrowej, a także w elektrociepłowni zasilanej zrębkami drewna. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z różnymi sposobami pozyskiwania energii, w tym elektrociepłowni Energy City Hannover, funkcjonowaniem miejscowości samowystarczalnej energetycznie Jühnde wraz z biogazownią. Szczególnie cenne były warsztaty dotyczące alternatywnych źródeł pozyskiwania energii i sprzedaży bezpośredniej realizowane w Giesen, w parku energetycznym energii wiatrowej Diemarden, jak również nowoczesne rozwiązania w zakresie segregacji   i przetwarzania odpadów, służące ochronie środowiska – spalarnia odpadów.

               Bogaty program szkoleniowy przewidywał również zapoznanie się z działalnością centrum logistycznego EDEKA – jego organizacją  i zarządzaniem gospodarką towarów. Uczestnicy szkolenia poszerzyli swoją wiedzę  w zakresie użytkowania, diagnostyki pojazdów, maszyn i urządzeń oraz narzędzi stosowanych w produkcji rolnej i przetwórstwie spożywczym, a przede wszystkim eksploatacji i obsługiwania stosowanych w  produkcji rolnej urządzeń i systemów agrotronicznych, związanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii, w tym komputerowego wspomagania procesów produkcyjnych z zastosowaniem sygnałów GPS w rolnictwie, precyzyjnego kalibrowania maszyn rolniczych i monitorowania ich pracy poprzez systemy nawigacyjne m.in. firmy CLAAS.

Podczas warsztatów organizowanych w firmie Strube nauczyciele mieli możliwość obserwowania badań i prac hodowlanych roślin uprawnych,  obserwowania procesu produkcji nasion różnych odmian: zboża, buraka cukrowego, słonecznika i rzepaku, ich uprawy oraz zastosowania w przetwórstwie spożywczym, w tym badań hodowlanych, biotechnologii, alternatywnych i innowacyjnych metod analitycznych umożliwiających niezawodną ocenę materiału siewnego.  Uczestnicy projektu odwiedzili szklarnie pozyskujące nowe krzyżówki, laboratoria, pole doświadczalne, zapoznali się z procesem rejestracji nowych odmian. 

Wizyta w fabryce Volkswagena umożliwiła uczestnikom szkolenia poznanie przyszłościowych koncepcji pojazdów przyjaznych dla środowiska (na przykładzie produkowanych tam samochodów).

W dniach wolnych od pracy uczestnicy zapoznawali się z historią i kulturą Dolnej Saksonii. Szkolenie było znakomitą okazją do wymiany doświadczeń zawodowych, nawiązania współpracy i rozwijania umiejętności językowych.

Program szkolenia umożliwił poszerzenie wiedzy na temat alternatywnych form produkcji i przetwórstwa, rozwijania kompetencji zawodowych.  Udział w szkoleniu przyczyni się do modyfikacji procesu dydaktycznego w zakresie kształcenia zawodowego oraz prawidłowego, zgodnego ze standardami europejskimi,  wdrażania podstawy programowej w zawodach kształcących fachowców w branży rolniczo-usługowej.