Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe
  • W dniu 21 sierpnia 2018 r. o godz. 9:00 odbędzie się egzamin maturalny w sesji poprawkowej.
    1. Egzamin maturalny w sierpniu 2018 r. zarówno pisemny jak i ustny zostanie przeprowadzony w szkołach macierzystych. 
    2. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w maju.
    3. Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 11 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.
    4. Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.


  • W dniu 28 sierpnia 2018 r. o godz. 8.30 odbędą się egzaminy poprawkowe z przedmiotów ogólnokształcących.

 

Na egzaminy należy zgłosić się przynajmniej pół godziny przed planowanym rozpoczęciem.