Dyplomy, świadectwa oraz informacje o wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

będą przekazane zdającym od 31 sierpnia 2018 r.