Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 r. w Zespole Szkół w Oleszycach odbyła się inauguracja roku szkolnego 2018/2019. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście Józef Michalik Starosta Powiatu Lubaczowskiego, Stanisław Zagrobelny Nadleśniczy Nadleśnictwa Oleszyce, rodzice, uczniowie, nauczyciele i wychowawcy oraz pracownicy szkoły.

Uroczystość rozpoczęła Maria Baran, która przywitała zaproszonych gości, uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników, a w szczególności uczniów klas pierwszych, którzy zdecydowali się kontynuować naukę w Zespole Szkół w Oleszycach. Dyrektor szkoły Maria Baran przedstawiła zebranym projekty edukacyjne, których nadrzędnym celem jest rozwój kompetencji kluczowych, w tym również zawodowych. Dla prawidłowej realizacji procesu edukacyjnego w obszarze zawodowym niezbędna jest współpraca z przyszłymi pracodawcami w ramach patronatu. W roku szkolnym 2018/2019 kształcenie w zawodzie operator maszyn leśnych będzie się odbywało we współpracy z Nadleśnictwem Oleszyce. Ponadto dyrektor szkoły podkreśliła znaczenie i rolę nauczyciela w realizacji procesu edukacyjnego, w którym edukujący przyjmuje postawę mistrza zgodnie ze starożytną maksymą: „verba docent, exempla trahunt”, nawiązała również do wrześniowych wydarzeń związanych z wybuchem II wojny światowej. Na zakończenie zwróciła się do uczniów: „Korzystajcie z wszelkich możliwości, nie bójcie się rozwijać swych umiejętności, pasji, talentów. To, jakimi ludźmi staniecie się w przyszłości, zależy przede wszystkim od waszego dążenia do samorozwoju i pracy nad sobą.”

Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Lubaczowskiego Józef Michalik. Starosta powitał zebranych, nawiązał do wydarzeń historycznych związanych z wybuchem II wojny światowej, podkreślił znaczenie działań szkoły w zakresie edukacji ogólnej i zawodowej, w szczególności podejmowanie inicjatyw w obszarze projektów edukacyjnych, jak również realizacji procesu kształcenia zawodowego we współpracy z zakładami pracy. 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Oleszyce Stanisław Zagrobelny stwierdził, że dla prawidłowej realizacji kształcenia zawodowego jak również rozwoju szkoły niezbędna staje się współpraca ze strategicznym partnerem kształcenia jakim jest przyszły pracodawca. Realizowane w szkole kształcenie w zawodzie operator maszyn leśnych umożliwia przygotowanie fachowców poszukiwanych na obecnym rynku pracy.

Na zakończenie uroczystości inauguracji roku szkolnego 2018/2019 zebrani obejrzeli spot reklamowy promujący kształcenie zawodowe w szkole w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach.