Rozpoczęcie kursów i zajęć w szkołach dla dorosłych

Rozpoczęcie kursów i zajęć w szkołach dla dorosłych

Rozpoczęcie zajęć na Kursach Kwalifikacyjnych Opiekun Medyczny i Rolnik oraz w Szkole Policealnej Technik Turystyki Wiejskiej

w piątek 28 września 2018r. o godz. 13:30.

Zajęcia wg harmonogramu.

Plan zajęć III semestr Szkoły Policealnej TTW

Plan zajęć  KKZ R. 03 Rolnik

Plan zajęć KKZ Z.04. Opiekun medyczny