Konkurs wiedzy o Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej

Konkurs wiedzy o Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 16.10.2018 r. Zespół Szkół w Oleszycach był gospodarzem Konkursu Wiedzy o Sejmie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu lubaczowskiego. Konkurs organizowany jest przez Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu z inicjatywy i we współpracy z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Panem Mieczysławem Kasprzakiem, który był gościem honorowym naszej szkoły. Oprócz Pana Posła gościliśmy także pracowników Wszechnicy Sejmowej. Organizatorem  spotkania była Dyrektor Zespołu Szkół Oleszycach Pani Maria Baran oraz Starosta Powiatu Lubaczowskiego Pan Józef Michalik. W spotkaniu wzięli też udział nauczyciele i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie, Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie i Zespołu Szkół w Oleszycach.

Uczniowie zaproszeni przez Posła na Sejm Pana Mieczysława Kasprzaka uczestniczyli w wykładzie pracowników Wszechnicy Sejmowej połączonym z prezentacją multimedialną na temat architektury i historii Sejmu oraz trybu ustawodawczego. Po wykładach uczniowie wzięli udział w konkursie, zmagając się z pytaniami z zakresu współczesności polskiego parlamentaryzmu oraz zadań i funkcji Sejmu i Senatu, przygotowanymi przez pracowników Kancelarii Sejmu.

Zwycięzcą konkursu został uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie, który otrzymał nagrody ufundowane przez Kancelarię Sejmu oraz posła Mieczysława Kasprzaka.

Dla wszystkich uczniów konkurs był doskonałą możliwością sprawdzenia swojej wiedzy o polskim parlamentaryzmie, a dla tegorocznych maturzystów także powtórką przed czekających ich egzaminem.

Gratulujemy zwycięzcom! A maturzystom życzymy sukcesów na egzaminie maturalnym.