Klasa patronacka w Zespole Szkół w Oleszycach

Klasa patronacka w Zespole Szkół w Oleszycach

07 listopada 2018 r. podczas obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości odbyła się uroczystość podpisania umowy patronackiej pomiędzy Zespołem Szkół w Oleszycach, reprezentowanym przez Dyrektora Marię Baran, a Nadleśnictwem Oleszyce, reprezentowanym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Oleszyce Stanisława Zagrobelnego. Podpisanie umowy patronackiej jest priorytetowym działaniem związanym z realizacją zadań reformy edukacji, mającej na celu rozwój szkolnictwa branżowego.

Objęcie przez Nadleśnictwo Oleszyce patronatem Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie operator maszyn leśnych jest jednym z elementów budowania nowoczesnego szkolnictwa branżowego opartego na współpracy z fachowcami i ekspertami. Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie operator maszyn leśnych będą mieli możliwość realizowania praktycznej nauki zawodu w potencjalnym zakładzie pracy, pogłębiania kompetencji zawodowych, merytorycznego przygotowania się do egzaminu z kwalifikacji 1: RL.01. Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych.  

Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Nadleśnictwem Oleszyce a Zespołem Szkół w Oleszycach odbyło się w wyjątkowej chwili. Tego dnia leśnicy, wspólnie z uczniami, w Leśnictwie Futory zasadzili 100 lip na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Lipowa Aleja Niepodległości wpisuje się w historyczny wymiar wydarzeń naszego regionu i nadaje nowy sens świętowania ważnych dla naszego narodu wydarzeń świętowanie przez pracę, w myśl słów wybitnego romantycznego poety C. K. Norwida: „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. 

Uczniowie, uczestniczący w uroczystości, mieli okazję poznawać miejscową historię, proces kształtowania przestrzeni przyrodniczo-leśnej, a przede wszystkim uczyć się zawodu od najlepszych, pasjonatów zawodu, realizujących się w pracy w myśl zasady, że przyszłość należy do kreatywnych pasjonatów.