Stulecie Niepodległości w Zespole Szkół w Oleszycach

Stulecie Niepodległości w Zespole Szkół w Oleszycach

Zespół Szkół w Oleszycach świętował Stulecie Niepodległości wielowymiarowo, organizując i włączając się w liczne działania o zasięgu gminnym, powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim.

08.11.2018 r. uczniowie, wspólnie z leśnikami Nadleśnictwa Oleszyce, w Leśnictwie Futory zasadzili 100 lip na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

08.11.2018 r. nauczyciele i uczniowie zorganizowali Rajd pieszy śladami niepodległości, którego celem było: kształtowanie postaw patriotycznych, odczytanie NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO APELU PAMIĘCI, poznawanie historii najbliższej okolicy,  poszukiwanie pomników przyrody ożywionej Nadleśnictwa Oleszyce, rozpowszechnianie turystyki pieszej, popularyzowanie aktywnego wypoczynku, wspólne biesiadowanie przy ognisku oraz śpiewanie piosenek patriotycznych i harcerskich.

09.11.2018 r. w szkole odbyła się uroczystość poświęcona setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, której mottem przewodnim były słowa S. Żeromskiego: „Szczęście moje mieści się w wyrazie: wolność”. Uczniowie szkoły włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej”, zaprezentowali fragmenty utworu satyrycznego Juliana Tuwima pt. „O wizytach” oraz montaż słowno-muzyczny: „W imię wolności”. W obchodach  wzięli również udział uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Św. Józefa w Oleszycach, którzy przygotowali program liryczny: „Polska mój ukochany dom”.

Ponadto przedstawiciele społeczności szkolnej uczestniczyli w gminnym przedsięwzięciu uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej i sadzenia alei lipowej na stadionie w Oleszycach 09.11.2018 r. oraz w powiatowych obchodach Stulecia Niepodległości, które odbyły się 11.11.2018 r. w Lubaczowie.