Spotkanie młodzieży internatu z przedstawicielami Policji

Spotkanie młodzieży internatu z przedstawicielami Policji

W świetlicy naszego internatu odbyły się zajęcia, w ramach których przedstawiciele Komisariatu Policji w Oleszycach spotkali się z młodzieżą i podczas pogadanki przedstawili aspekty odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione czyny karalne takie jak: palenie papierosów, zażywanie dopalaczy, spożywanie alkoholu czy nakłanianie innych do popełnienia tych czynów. Policjanci wyjaśnili wychowankom pojęcie czynu karalnego, demoralizacji, jej przejawów oraz kiedy za swoje czyny odpowiada się jako nieletni, a kiedy już jako dorosły. Spotkanie z policjantem przyczyniło się do wzrostu świadomości na temat zachowań ryzykownych, a poruszone tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród wychowanków, o czym świadczyły pytania kierowane do panów policjantów.