Nowe doświadczenia zawodowe operatorów maszyn leśnych

Nowe doświadczenia zawodowe operatorów maszyn leśnych

W dniach 27-28 listopada 2018 r. uczniowie  kształcący się w zawodzie operator maszyn leśnych brali udział w zajęciach praktycznych w Leśnictwie Czerniakowa Buda (Nadleśnictwo Oleszyce). Celem wyjazdu było zapoznanie uczniów z organizacją pracy na zrębie przy wykorzystaniu HARVESTERA tj. samobieżnej maszyny do ścinki, okrzesywania oraz przerzynania drewna oraz FORWARDERA tj. maszyny samozaładowczej wykorzystywanej  do nasiębiernej zrywki drewna krótkiego (kłód i wałków) wraz z załadunkiem i rozładunkiem.

Pracownikom Nadleśnictwa Oleszyce dziękujemy za pomoc w organizacji tak ciekawych zajęć.