Wyjazd do biogazowni w Gorajcu

Wyjazd do biogazowni w Gorajcu

Uczniowie klasy II w zawodzie rolnik odwiedzili biogazownię  zlokalizowaną w miejscowości Gorajec o mocy elektrycznej 0,999 MWe. Celem wyjazdu było zapoznanie się z funkcjonowaniem  biogazowni rolniczej jako przykładem odnawialnego źródła energii oraz możliwościami zagospodarowania substratów pochodzących z  produkcji rolniczej.

Młodzież po biogazowni oprowadzał Pan Mirosław Welcz – kierownik biogazowni, przedstawiając poszczególne budowle i zachodzące w nich procesy. Uczestnicy wyjazdu szczegółowo poznali cykl produkcji biogazu oraz możliwości zagospodarowania substratów pochodzących z  produkcji rolniczej.

Wyjazd edukacyjny do biogazowni pozwolił pogłębić wiadomości z zakresu produkcji energii w rolnictwie. Całość inwestycji zrobiła bardzo pozytywne wrażenie, przekonując uczniów, że inwestycja tego typu jest bezpieczna i korzystna dla środowiska, a odpady mogą zyskać drugie życie na wiele sposobów.