Innowatorium: Tydzień Przedsiębiorczości

Innowatorium: Tydzień Przedsiębiorczości

W dniach 10 -14 grudnia uczniowie klasy II TH i II TŻ/TL uczestniczyli w warsztatach z zakresu ekonomii i zarządzania kierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Warsztaty prowadzone były przez doktorantów Szkoły Głównej Handlowej z Warszawy.

Program zajęć podzielony był na pięć bloków tematycznych:

  • Strategie przedsiębiorstw,
  • Marketing ,
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • Miękkie elementy zarządzania,
  • Finanse.

Celem uczestnictwa w tych zajęciach było zainspirowanie młodych ludzi do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania, wzbudzenie proaktywnych postaw uczniów oraz zainteresowanie młodzieży studiowaniem na kierunkach ekonomicznych.