Zaproszenie na Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej.

Zaproszenie na Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej.

W dniu 13.03.19 roku w naszej szkole odbędzie się pierwszy etap XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Tegoroczne zmagania z Biblią dotyczą Księgi Wyjścia oraz Listu św. Pawła do Rzymian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć. Najlepsi mają szansę na podjęcie studiów w trybie dziennym (bez egzaminów wstępnych) w wielu renomowanych uczelniach wyższych, na kilkunastu kierunkach kształcenia. Czekają na nich również atrakcyjne nagrody, w tym zagraniczne pielgrzymki i cenne upominki rzeczowe. Największą nagrodą jest jednak spotkanie z żywym Słowem Bożym i ludźmi, którzy uczynili zeń życiowy drogowskaz. Osoby chętne wziąć udział w konkursie prosimy o zgłoszenie się do swoich katechetów: ks. Pawła Derylaka oraz p. Piotra Magury do dnia 11.03.2019 r.