Dzień Promocji Pielęgniarstwa w SP ZOZ w Lubaczowie

Dzień Promocji Pielęgniarstwa w  SP ZOZ w Lubaczowie

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu we współpracy z SP ZOZ w Lubaczowie gościła w dniu 01.03.2019 r uczniów naszej szkoły na „Dniu Promocji Pielęgniarstwa”.

Uczniowie klasy IV z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji dotyczącej możliwości kształcenia w zawodach medycznych oraz perspektyw zatrudnienia dla osób posiadających tego typu kwalifikacje. Po prelekcji młodzież została zapoznana z pracą na poszczególnych oddziałach przez wykwalifikowaną kadrę szpitala. Była to również szansa do obejrzenia i obsługi urządzeń medycznych, które na co dzień są wykorzystywane w pracy. Wyjazd ten pozwolił uczniom zweryfikować swoją wiedzę o pracy w zawodach obszaru medycznego i umożliwił refleksję nad możliwością wyboru takiej ścieżki dalszego kształcenia, która być może w przyszłości umożliwi wykonywanie tego typu pracy.