Zajęcia praktyczne uczniów Technikum w zawodzie technik leśnik

Zajęcia praktyczne uczniów Technikum w zawodzie technik leśnik

7 marca 2019 r. w ramach zajęć praktycznych uczniowie klasy III TL uczestniczyli w pokazie siewu nasion dębu szypułkowego w Leśnictwie Kolonia Nadleśnictwo Oleszyce. Uczniowie mogli zobaczyć, jak odpowiednio przygotowane nasiona automatycznie wysiewano do specjalnie przygotowanych kontenerów. Uczniowie z zainteresowaniem obserwowali proces wysiewu.

Pracownikom Nadleśnictwa Oleszyce Serdecznie dziękujemy za umożliwienie obserwacji podczas pracy.