Finał konkursu recytatorskiego,, Drogi do wolności” w ramach projektu Szkoła młodych patriotów.

Finał konkursu recytatorskiego,, Drogi do wolności” w ramach projektu Szkoła młodych patriotów.

W środę 03.04.2019r. w auli Zespołu Szkół w Oleszycach odbył się  konkurs recytatorski  „Drogi do wolności”, w którym uczestniczyło 14 uczniów.  Jego celem było rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży, popularyzacja polskiej poezji, krzewienie wśród młodzieży postaw patriotycznych oraz upowszechnianie kompetencji językowych. Każdy z uczestników prezentował dowolny wiesz o tematyce patriotycznej, związany z historią, walką o odzyskanie niepodległości, poświęcony ważnej  wartości jaką jest wolność.

Komisja w składzie:
Anna Kubrak, Barbara Kurak, Maria Serkis uwzględniając dobór repertuaru, znajomość tekstu, interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny przyznała następujące miejsca:

I miejsce:  Kinga Kowalska, uczennica klasy I TLŻ
II miejsce: Weronika Gudz, uczennica klasy I TLŻ
III miejsce: Marcin Kopciuch, uczeń klasy III TLŻ
Laureatką nagrody publiczności przyznanej przez uczniów klasy IV T została Julia Popek z klasy III TLŻ.

Wszyscy uczestnicy uhonorowani zostali dyplomami za udział w konkursie, a laureaci otrzymają nagrody rzeczowe podczas uroczystej akademii z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Laureatom serdecznie gratulujemy, wszystkim recytatorom serdecznie dziękujemy za udział,

organizatorzy