Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?

Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?

Pod tym hasłem w dniu 04.04.2019 odbyło się konwersatorium z udziałem zaproszonych gości: Pani Marty Tabaczek – Przewodniczącej Rady Powiatu i Pani Barbary Broź – członka Zarządu Powiatu i młodzieży wchodzącej w skład  Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych. Patriotyzm w czasie pokoju nie jest sprawą oczywistą. Tymczasem zaczyna się on od codziennych drobnych spraw np. unikania wulgaryzmów, godnego zachowania w kraju i za granicą czy kupowania biletu w autobusie. To właśnie te zwykłe codzienne zachowania wynikają z podstawowych zasad współczesnego patrioty: uczciwości, uważności na drugiego człowieka i jego potrzeby, szacunku do swojego języka i ojczyzny, oraz ważnego elementu postawy patriotycznej jakim jest aktywność społeczna.

Co może zatem teraz zrobić młodzież?
Młodzi ludzie tworzący społeczność szkolną mogą rozwijać samych siebie i własne postawy, współpracować w zespołach klasowych, działać w swojej organizacji jaką jest samorząd uczniowski, a potem samorząd gminny czy powiatowy. Na bazie przedstawionych tu informacji podjęliśmy dyskusję o współczesnym pojmowaniu patriotyzmu i o postawach które  zdaniem młodzieży świadczą o patriotyzmie. Czy młodzież zgadza się z opisaną definicją patriotyzmu? Być może trzeba do niej coś dodać.

Szukaliśmy wspólnie odpowiedzi na pytania:

  1. Jak można wytłumaczyć znaczenie słowa „samorząd”?
  2. Czy samorząd i patriotyzm mają ze sobą coś wspólnego?
  3. Czy samorząd szkolny przypomina samorząd gminny czy powiatowy?
  4. Jak można w dzisiejszych czasach pokazać, że jest się patriotą?
  5. Czy patriotyzm jest dziś modny?
  6. Czy można wskazać na konkretną współczesną nam osobę , która na pewno jest patriotą?
  7. Czy każdy z nas musi być aktywnym członkiem społeczności szkolnej lub lokalnej, żeby być patriotą?

Efektem spotkania jest wypracowana podstawa Kodeksu Młodego Patrioty. Zapisane myśli i wnioski zostaną przedstawione w postaci kodeksu i przedyskutowane w klasach.

Spotkanie w gronie samorządowców okazało się bardzo ciekawe i ważne.