Akademia z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja

Akademia z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja

Dzisiaj tj. 30 kwietnia 2019 roku uczciliśmy uchwalenie Konstytucji 3 Maja w nietypowy sposób. Pokazaliśmy, że uczniowie naszej szkoły są patriotami. Akademia była prezentacją i podsumowaniem działań, jakie podjęła młodzież w ramach konkursu „Szkoła młodych patriotów”. Były pieśni patriotyczne w nieco nietypowej formie – uczniowie wcielili się w rolę youtubera i pokazali swój obraz postrzegania wierności ojczyźnie. Został przedstawiony Kodeks Postaw Patriotycznych opracowany wspólnie na spotkaniu uczniów z samorządowcami w dniu 04.04.2019 r., który jest odpowiedzią na pytanie: Co dla mnie oznacza bycie patriotą? Według młodzieży Zespołu Szkół w Oleszycach miłość do ojczyzny to:
1. Praca na rzecz innych
2. Promowanie własnego środowiska
3. Integracja ze starszym pokoleniem
4. Propagowanie pozytywnych wartości moralnych i obyczajowych. Bycie przykładem dla innych
5. Krytyka konstruktywna służąca rozwojowi i polepszaniu stosunków międzyludzkich
6. Bycie aktywnym
7. Poznawanie historii kraju, Małej Ojczyzny, odkrywanie korzeni w miarę swoich możliwości
8. Uczestnictwo w kulturze lokalnej
9. Korzystanie z praw obywatelskich, zwłaszcza wyborczych
10. Dbałość o czystość języka ojczystego
11. Wyrabianie poczucia dumy z bycia Polakiem i szanowanie symboli narodowych oraz właściwe ich wykorzystanie
12. Dbałość o rozwój osobisty
13. Dokonywanie wyborów zgodnych z zasadami moralnymi.

Piękno polskiego języka zaprezentowali laureaci konkursu recytatorskiego pt. „Drogi do wolności” (Kinga Kowalska, Weronika Gudz, Julia Popek). Talent plastyczny podziwialiśmy oglądając plakaty, nawiązujące do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wykonane przez naszych uczniów.
Laureatom w/w konkursów oraz testu nawiązującego do najważniejszych wydarzeń z historii Polski zostały wręczone nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.