Talent Powiatu Lubaczowskiego i Wyprawka na Studia

Talent Powiatu Lubaczowskiego i Wyprawka na Studia

Talent Powiatu Lubaczowskiego i Wyprawka na Studia

Zapraszamy do udziału w XI edycji programu Talent Powiatu Lubaczowskiego.
W programie mogą brać udział wszyscy uczniowie ze szkół z terenu powiatu lubaczowskiego od klas I szkół podstawowych do ostatnich klas w szkołach ponadgimnazjalnych,w tym maturzyści.

Do nominacji można dołączyć „Wniosek o wyprawkę na studia”.
„Wyprawka na studia” będzie jednorazowym wsparciem finansowym dla uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w programie. O ilości i wysokości wyprawek zdecyduje Kapituła.

Termin składania nominacji i wniosków:
do 27 maja 2019do wychowawcy klasowego, nauczyciela wspierającego rozwój lub pedagoga szkolnego do 31 maja 2019 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45.

Szczegóły programu: regulamin i klasyfikacja nominacji na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie http://www.poradnia.powiatlubaczowski.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.