Dzień Ziemi i Wody

Dzień Ziemi i Wody

Dbając o dobro naszej przyrody, w bibliotece szkolnej udostępniona została wystawa poświęcona obchodom Dnia Wody i  Dnia Ziemi. Celem międzynarodowych akcji jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie, a przede wszystkim zwrócenie uwagi na istotne znaczenie wody w  życiu każdego człowieka, a także skutki zanieczyszczeń środowiska naturalnego oraz ochronę gatunków roślinnych i zwierzęcych.
Zapraszamy uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły do zapoznania się z treścią materiałów, które będą udostępnione do dnia 31 maja.