Bezpieczeństwo uczniów

Bezpieczeństwo uczniów

14 maja 2019 r. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wystosowało do wszystkich szkół województwa podkarpackiego komunikat na temat: „Bezpieczeństwo uczniów w szkołach  i placówkach województwa podkarpackiego”.

W odpowiedzi na ten komunikat w szkole przeprowadzono radę pedagogiczną na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych .

Odbyło się spotkanie z przedstawicielami z  Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie  na temat „Zagrożeń i czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, oraz procedur zachowania w sytuacjach nadzwyczajnych i obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka” dla uczniów i  rodziców. W ramach wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami została zainstalowana anonimowa skrzynka na sygnały od rodziców (na parterze obok sekretariatu).

Rodzice, którzy nie mogli być na spotkaniu 30 maja 2019 r. mogą skorzystać z dokumentu „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który znajduje się na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/ – stanowi on kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem przepisów i odpowiedzialności.