Świadectwo dojrzałości

Świadectwo dojrzałości

W dniu 4 lipca 2019 r. (czwartek) w sekretariacie szkoły będą do odbioru świadectwa i aneksy z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r.