Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 r. w Zespole Szkół w Oleszycach odbyła się inauguracja roku szkolnego 2019/2020. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście pani Teresa Pamuła – dyr. podkarpackiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wiceprzewodnicząca sejmiku województwa podkarpackiego, pan Mariusz Pieróg – naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, doc. dr Marek Wiśniewski – kier. Zakładu Turystyki i Rekreacji PWSTE w Jarosławiu, pan Bartłomiej Wlezień zastępca Nadleśniczego w Oleszycach, pan Mateusz Ozimek – pracodawca współpracujący ze szkołą w zakresie kształcenia zawodowego, właściciel gospodarstwa rolnego, pani Elżbieta Damm – prezes Zarządu Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy”, przewodnicząca Rady Rodziców.

Uroczystość rozpoczęła Maria Baran, która przywitała zaproszonych gości, uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników, a w szczególności uczniów klas pierwszych, dla których szkoła ta może stać się drugim domem, miejscem nawiązywania nowych przyjaźni, emocjonalnego i intelektualnego rozwoju.

Podkreśliła, że rozpoczynający się rok szkolny 2019/2020 jest szczególny, tak w wymiarze jednostkowym jak i historycznym. Odwołuje się do przeżyć i doświadczeń pokolenia, któremu nie dane było rozpoczęcie roku szkolnego. 80 lat temu, 1.09. 1939 r., uczniowie zamiast książki chwycili za broń, by walczyć z okupantem, najeźdźcą z zachodu i wschodu.

Zwróciła uwagę na to, że nowy rok szkolny to nowe wyzwania, doświadczenia, przeżycia, nowi koledzy i  nauczyciele, nowa podstawa kształcenia ogólnego i zawodowego. Swoje słowa skierowała do nauczycieli, mówiąc: „dreszczyk emocji nie omija nikogo. My, nauczyciele też się trochę denerwujemy, bo z jednej strony mamy bogatą wiedzę i umiejętności uczenia, ale z drugiej strony ciąży na nas bagaż doświadczeń, który pomaga, ale też czasem przeszkadza w tworzeniu nowoczesnej szkoły z wykorzystaniem technologii cyfrowych, wchodzeniu w relacje pokolenia X z pokoleniem Z.” Podkreśliła wagę kształcenia praktycznego, przywołując słowa  Konfucjusza, który wyznawał słuszną w dydaktyce zasadę: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż – zapamiętam. Pozwól wziąć udział, a… wzbudzisz we mnie pragnienie.”

W dalszej części wystąpienia dyr. szkoły przedstawiła wychowawców klas pierwszych, podkreśliła znaczenie metod aktywizujących, w tym projektów, w uczeniu się, mówiąc: „ amerykański pedagog i trener nowoczesnych metod nauczania Peter Kline powiedział, że „Nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radość”. Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem, ale równie trudno wcielić je w życie. Śmiem jednak wierzyć, że w naszej szkole jest to możliwe.  Potwierdzają to liczne projekty i przedsięwzięcia realizowane nie tylko w roku szkolnym, ale też w okresie wakacyjnym: Szkoła Młodych Patriotów, Smaki Podkarpacia i Smaki Galicji, Festiwal Smaków Kulinarnych, Powiatowe Dożynki, Gminne Dożynki, Powiatowe obchody 80. Rocznicy II wojny światowej.”

Dyr. szkoły podziękowała instytucjom, pracodawcom, rodzicom za zaangażowanie się w tworzenie nowoczesnej szkoły, realizację działań służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i zawodowych młodzieży oraz rozwijaniu ich pasji.

Następnie głos zabrała  pani Teresa Pamuła – dyr. podkarpackiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która podkreśliła znaczenie kształcenia zawodowego w dobie rozwijania kompetencji kluczowych i zawodowych na terenie powiatu, historycznie i kulturowo związanego z produkcją rolną, przetwórstwem, zdrową żywnością, cenioną w kraju i za granicą. Podkreśliła, że dla prawidłowej realizacji edukacji zawodowej niezbędne są wspólne działania szkoły, instytucji, uczelni i pracodawców.

Pan Mariusz Pieróg – naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych złożył życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 oraz przekazał serdeczne życzenia Starosty Powiatu Lubaczowskiego skierowane do całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców.

Doc. dr Marek Wiśniewski – kier. Zakładu Turystyki i Rekreacji PWSTE w Jarosławiu życzył społeczności szkolnej powodzenia w nowym roku szkolnym, nawiązał do kierunków studiów oferowanych przez uczelnię. Podkreślił, że dla planowania rozwoju zawodowego uczniów ważny może być nowy kierunek studiów: rolnictwo ekologiczne.

W imieniu rodziców głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców pani E. Damm, która  podziękowała nauczycielom za pracę i zaangażowanie, życzyła sukcesów w nowym roku szkolnym.Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy” zaprosiła do współpracy ze Stowarzyszeniem, umożliwiającym udział w warsztatach przygotowujących do mediacyjnych technik rozwiązywania konfliktów.

W dalszej części uroczystości wychowawcy wręczyli wyróżniającym się w szkole uczniom świadectwa, nagrody i dyplomy. Rodzice wyróżniających się uczniów otrzymali listy gratulacyjne.

Na zakończenie uroczystości  zebrani obejrzeli film zrealizowany przez uczniów odbywających praktyki zagraniczne w Hiszpanii  w ramach projektu „Europejskie doświadczenia uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach” Erasmus+, którego celem jest rozwój kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach, kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik leśnik, rolnik, cukiernik, wzrost działań przedsiębiorczych, mobilności i samodzielności młodzieży oraz zwiększenie konkurencyjności absolwentów na krajowym i europejskim rynku pracy.