Spotkanie z funkcjonariuszami policji

Spotkanie z funkcjonariuszami policji

W dniu 4.09.2019 r. w świetlicy naszego internatu odbyły się zajęcia, w ramach których przedstawiciele Komisariatu Policji w Oleszycach spotkali się  z młodzieżą. Ideą przewodnią pogadanki było przybliżenie młodym ludziom podstawowych pojęć związanych z odpowiedzialnością nieletnich za czyny karalne i procedur obowiązujących w przypadku nieprawidłowego zachowania się niepełnoletnich uczniów. W dalszej części spotkania policjanci omówili podstawowe zasady ruchu drogowego, w tym dotyczące osób pieszych. Zwrócili szczególną uwagę na obowiązek noszenia elementów odblaskowych po zmierzchu.  Na zakończenie spotkania policjanci zaapelowali do wychowanków o rozsądek i ostrożność oraz przestrzeganie przepisów.