Szkoła Młodych Patriotów

Szkoła Młodych Patriotów

W okresie od 14 grudnia 20018 r. do 14 czerwca 2019 r. nasza szkoła uczestniczyła w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu pod nazwą „Szkoła Młodych Patriotów”, którego organizatorem było Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie. Głównym celem tego projektu było krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Udział w tym przedsięwzięciu był również doskonałą okazją do włączenia się w obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W nagrodę za 100% wykonanych zadań, ocenianych przez jury projektu na podstawie sprawozdań oraz protokołów konkursowych, otrzymaliśmy tytuł „Szkoły Młodych Patriotów”.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy zaangażowali się w szerzenie patriotyzmu na co dzień – w szkole, jak i poza jej murami.

Zapraszamy do obejrzenia galerii i sprawozdań z wykonanych zadań.

Link do projektu pt. „Szkoła Młodych Patriotów”.