Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu

Chcesz doskonalić swoje kompetencje zawodowe w hiszpańskich firmach, poprawić swoje umiejętności  posługiwania się językami obcymi, poznać kulturę, zwyczaje hiszpańskie? Weź udział w projekcie „Europejskie doświadczenia uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach”!

Uczniowie chętni do udziału w projekcie  proszeni są o wypełnienie formularzy rekrutacyjnych i złożenie w sekretariacie do 25 września 2019 roku.

Formularze dostępne są w sekretariacie szkoły. Formularz rekrutacyjny

Szczegółowe informacje o projekcie, regulamin projektu znajdują się w zakładce Projekty