Spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim

Spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim

17 września klasa III TH uczestniczyła w spotkaniu z Tomaszem Kubą Kozłowskim, który wygłosił prelekcję w ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej zorganizowaną przez  Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział Lubaczów oraz  Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie. Swoje wystąpienie prelegent rozpoczął  od przedstawienia sytuacji na omawianych terenach przed wybuchem II wojny, następnie przybliżył  uczestnikom spotkania fakty dotyczące działań lotnictwa niemieckiego, które przeprowadzało krwawe bombardowania w dużych miastach oraz w miejscowościach kresowych. Celem ataków było zniszczenie  obiektów wojskowych, nie oszczędzając ludności cywilnej.

Młodzież  z zaciekawieniem wysłuchała opowieści  Pana Tomasza Kuby Kozłowskiego z warszawskiego Domu Spotkań z Historią.