Spotkanie z funkcjonariuszami policji

Spotkanie z funkcjonariuszami policji

        W ramach działań profilaktycznych w dniu 23.09.2019 r odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli  z przedstawicielem   Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie.st. sierż. Mateusz Maziem.

Tematem spotkania było uświadomienie młodzieży co to jest cyberprzemoc i cyberprzestępczość oraz jakie konsekwencje prawne ponosi się w wyniku nieodpowiedniego korzystania z Internetu. Policjant ostrzegał uczniów przed pochopnym udostępnianiem w Internecie swoich danych osobowych, zdjęć i filmów, wskazywał młodzieży jak bardzo ważne jest to, aby nie ufać osobom obcym poznanym na portalach społecznościowych. Wyjaśnił również że wrzucanie zdjęć do Internetu bez zgody swoich kolegów/ koleżanek jest niezgodne z prawem. Tłumaczył dlaczego nie wolno mówić zbyt wiele o sobie, o sprawach dotyczących swojego życia prywatnego oraz życia swojej rodziny. Zwracał szczególną uwagę uczniom na odpowiedzialność za słowa „wypowiedziane” w sieci. Uświadomił jakie konsekwencje prawne niesie za sobą „hejt. Wskazał również aspekty prawne w przypadku naruszenia internetowej etykiety oraz obowiązujących zasad prawnych.