Dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje  w zawodzie

Tegoroczni absolwenci Technikum mogą odebrać w sekretariacie szkoły
dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.