Akcja „Szkoła pamięta”

Akcja „Szkoła pamięta”

29 listopada w ramach ministerialnej akcji ”Szkoła pamięta”, klasa 3BS pod opieką p. Marty Kamieńskiej i p. Tomasza Kidy, odwiedziła cmentarz wojenny z 1915 roku. Na cmentarzu spoczywają żołnierze armii niemieckiej i austro-węgierskiej, którzy polegli podczas bitwy jaka toczyła się pod Oleszycami w czerwcu 1915 roku.
Podążając na cmentarz obejrzeliśmy w Borchowie cerkiew wybudowaną w 1770 roku.
Na cmentarzu młodzież wysłuchała krótkiego wykładu o działaniach wojennych, jako, że w maju 1915 roku na froncie wschodnim I wojny światowej ruszyła ofensywa państw centralnych.
3 czerwca 1915 roku odbijają Rosjanom Przemyśl i na kilka dni front zatrzymuje się na linii rzeki San, po to by ruszyć 12 czerwca w kierunku Lwowa.
W trakcie tej ofensywy toczą się intensywne walki w rejonie Horyńca, Lubaczowa i Tomaszowa Lubelskiego. Wielka bitwa pod Oleszycami rozegrała się 16 czerwca 1915 roku.
Żołnierzy poległych w tej bitwie pochowano na skrawku ziemi położonym przy ulicy (obecnie) Nasiennej w Oleszycach. I tam właśnie uczniowie Zespołu Szkół w Oleszycach zapalili znicz i oddali się refleksji nad wojennymi losami mieszkańców Oleszyc oraz zawiłościami historii.