Konkurs “Moje hobby na rynku pracy”

Konkurs “Moje hobby na rynku pracy”

Konkurs z cennymi nagrodami!!!

Konkurs “Moje hobby na rynku pracy” organizowany jest na terenie czterech województw: warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego. Jego głównym celem jest upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie oraz możliwości, jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji w zakresie potwierdzania kompetencji. Konkurs ma także zachęcić młodzież do zdobywania kwalifikacji rynkowych, co w przyszłości ułatwi im start na rynku pracy.

Zasady udziału:

Konkurs skierowany jest wyłącznie do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Jego przedmiotem jest przygotowanie pracy graficznej, które tematem przewodnim będzie hasło “Moje hobby na rynku pracy”. Forma? Dowolna! Może być to więc zarówno obraz, rysunek, zdjęcie, grafika wektorowa, grafika cyfrowa, grafika 3D, jak i komiks lub plakat… Warunkiem udziału jest przesłanie pracy oraz wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy konkurs@ibe.edu.pl do 26 listopada 2019 roku.

Następnie w każdym z województw wyłonionych zostanie trzech zwycięzców, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody w wysokości 1 800 zł za pierwsze miejsce, 1 200 zł za drugie i 700 zł za trzecie.

Szczegółowych informacji udziela doradca zawodowy Tomasz Kida

więcej na stronie: http://kwalifikacje.edu.pl/rusza-konkurs-moje-hobby-na-rynku-pracy/