Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ojczystej im. Michała Zielińskiego „Serce w plecaku 2019”

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ojczystej im. Michała Zielińskiego „Serce w plecaku 2019”

Uczennica klasy I TŻ Paulina Pietraszek pod opieką p. Judyty Senyk–Baran i p. Alicji Obirek zakwalifikowała się do konkursu pieśni patriotycznej.

W dniu 9  listopada 2019 r. Paulina wystąpiła na scenie sali widowiskowej Jarosławskiego Ośrodka Kultury.

Celem festiwalu była prezentacja i popularyzacja polskiej, historycznej i współczesnej piosenki patriotycznej, w tym w szczególności piosenki: z lat walki o niepodległość w epoce zaborów, żołnierskiej z okresu II Rzeczpospolitej, z okresu wojny i okupacji, oddającej powojenne dążenie do wolności, wyrażającej miłość Ojczyzny, przedstawiającej piękno rodzimego krajobrazu.