Finał XXII edycji konkursu Wiem wszystko o mojej miejscowości

Finał XXII edycji konkursu Wiem wszystko o mojej miejscowości

W piątek 6 grudnia w Miejskiej Bibliotece Pedagogicznej w Lubaczowie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie XXII edycji konkursu Wiem wszystko o mojej miejscowości. Naszą szkole reprezentowali Sofia Lychmann, Dominik Maciejewicz oraz Łukasz Kogut. Jury uhonorowało I miejscem Dominika Maciejewicza za tryptyk fotografii pod tytułem Cerkiew w Cieszanowie, zaś Sofia Lychmann otrzymała II miejsce za pracę plastyczną pod tytułem

Cerkiew św. Onufrego w Oleszycach. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne, statuetki oraz książki. Młodzież przygotowywała się pod kierunkiem polonistki Anny Kubrak. Laureatom gratulujemy, zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w kolejnej edycji tego konkursu.