Młodzież z wizytą w Sejmie RP

Młodzież z wizytą w Sejmie RP

Na zaproszenie Pani Poseł na Sejm RP Teresy Pamuły przedstawiciele uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do Warszawy. Głównym celem wyjazdu było zwiedzenie Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.
Po gmachu Sejmu uczestników wycieczki oprowadzała pani przewodnik, która przekazała krótką historię  polskiego parlamentaryzmu i podała najważniejsze informacje o strukturze organu. W Sali obrad Sejmu uczestników przywitała Pani Poseł Teresa Pamuła, która opowiedziała o pracy i zadaniach parlamentarzysty. Po zakończeniu zwiedzania wszystkich uczestników wycieczki zaproszono na pyszny obiad wraz z deserem do Restauracji Sejmowej. Po obiedzie wszyscy uczestnicy wraz z przewodnikiem wycieczki udali się na spacer po Królewskich Łazienkach, gdzie uczniowie mogli uzupełnić wiedzę o historii stolicy i życiu ostatniego króla Polski. Dziękujemy za możliwość poszerzania wiedzy, rozwijanie kompetencji kluczowych, w tym społecznych, kształtujących obywatelskie i patriotyczne postawy młodych Polaków.