GLORIA VICTIS -157. rocznica wybuchu powstania styczniowego

GLORIA VICTIS -157. rocznica wybuchu powstania styczniowego

8 stycznia uczniowie kl. Ip TL/TR zorganizowali  apel patriotyczny pod hasłem GLORIA VICTIS, poświęcony 157. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. W apelu tym uczestniczyli również uczniowie klas Ig THRŻ oraz III BSr. Celem spotkania było upamiętnienie największego zrywu niepodległościowego narodu polskiego przeciw rosyjskiemu zaborcy poprzez budowanie szacunku do symboli  i rocznic narodowych, historii naszego państwa, a także budzenie dumy narodowej z bohaterskiej postawy Polaków i Polek.
Młodzież miała okazję do przypomnienia sobie genezy, przebiegu oraz skutków powstania styczniowego. Apel rozpoczął się odsłuchaniem hymnu powstańców styczniowych i miał charakter montażu słownego z wykorzystaniem filmu dokumentalnego.