Odbiór świadectw przez absolwentów Technikum i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Odbiór świadectw przez absolwentów Technikum i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Szanowni Absolwenci!

W zawiązku z ograniczeniami wynikającymi z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii, stwarzamy możliwość osobistego odbioru świadectw w szkole, w warunkach daleko idącego bezpieczeństwa: zabezpieczone środki dezynfekcyjne i jednorazowe rękawiczki, przy czym uczeń i wydający świadectwa zachowują środki ostrożności wynikające z nałożonych obostrzeń – zakrycie ust i nosa, odległość 2 m. Świadectwa są do odbioru w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00.

Decyzję o odbiorze świadectwa podejmują uczniowie i słuchacze indywidualnie. Ci, którzy nie odbiorą ich w dniu 24 kwietnia 2020 r. będą mogli zgłosić się  w terminie późniejszym, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem szkoły.