Terminy egzaminów maturalnych i zawodowych

Terminy egzaminów maturalnych i zawodowych

Zgodnie z komunikatem MEN część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca.

Egzamin zawodowy (Formuła 2019) odbędzie się w terminie od 17 do 28 sierpnia.

Szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych zawiera  Komunikat dyrektora CKE z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie egzaminów w 2020 roku

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200424130025512