Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN

Zgodnie z komunikatem MEN w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół zajęcia adresowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym tych objętych kształceniem specjalnym i pomocą psychologiczno-pedagogiczną, organizuje się również za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. W poniższym linku zawarte są rekomendacje MEN dotyczące pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, które mogą być przydatne zarówno nauczycielom, jak i rodzicom https://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi.

Poradnik dotyczący kształcenia na odległość

Metody pracy z uczniem z niepełnosprawnościami

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–poradnik-dla-szkol

Platforma epodreczniki.pl wsparcie w nauce

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-na-odleglosc

Serwisy internetowe Ośrodka Rozwoju Edukacji

www.adaptacje.ore.edu.pl

Przykładowe materiały do wykorzystania w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  1. Zeszyt kart pracy cz. 1 – do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/02/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-i-znacznym-czesc-1.pdf
  2. Zeszyt kart pracy cz. 2 – do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/02/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-i-znacznym-czesc-2.pdf
  3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne http://www.scholaris.pl/zasob/72765?bid=0&iid=&query=terapia&api
  4. Zajęcia rewalidacyjne https://pedagogika-specjalna.edu.pl/kategoria/rewalidacja/page/2/
  5. Porady dla nauczycieli specjalistów: