Komputerowe wsparcie szkoły przez ARiMR

Komputerowe wsparcie szkoły przez ARiMR

4 maja 2020 r. w Zespole Szkół w Oleszycach gościła Pani Poseł Teresa Pamuła – Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pani Poseł towarzyszyli Pan Zenon Swatek – Starosta Powiatu Lubaczowskiego, Pani Marlena Golenia – kierownik BP ARiMR w Lubaczowie oraz Naczelnik Wydziału Oświaty  Pan Mariusz Pieróg.

W związku z realizacją kształcenia na odległość w czasie pandemii oraz zwiększonym zapotrzebowaniem szkół na sprzęt komputerowy, Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie Teresa Pamuła przekazała Zespołowi Szkół w Oleszycach komputery, które usprawnią pracę uczniów i nauczycieli w realizacji zdalnych form kształcenia, jak również przyczynią się do modyfikacji  procesu dydaktycznego w kierunku  elearningowym. Dyrektor szkoły podkreśliła, że dla właściwego realizowania zdalnych form kształcenia niezbędne jest podjęcie działań w zakresie wyposażenia szkół w narzędzia TIK, które umożliwiłyby permanentne stosowanie nowoczesnych rozwiązań w edukacji.

Panią Poseł Teresę Pamułę interesowały plany i działania dotyczące rozwoju szkoły, prowadzonej od 1 stycznia 2021 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dyrektor Zespołu Szkół w Oleszycach przedstawiła informacje dotyczące planów  przyszłego rozwoju szkoły. Nawiązała  do potrzeb szkoły związanych z modernizacją warsztatów szkolnych, organizacją i przygotowaniem pracowni kształcenia praktycznego, w tym wyposażenia tych pracowni w specjalistyczny sprzęt, umożliwiający prawidłową realizację podstawy programowej. Wspomniała, że do właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym  praktycznej nauki zawodu, szkoła potrzebuje dodatkowych pracowni z przeznaczeniem na realizację zajęć praktycznych w roku szkolnym 2020/21. Dyrektor szkoły Maria Baran przedstawiła również informacje dotyczące praktycznej realizacji nauki zawodu i związanych z tym planów funkcjonowania warsztatów szkolnych.

W czasie wizyty poruszono również kwestię systemowych rozwiązań, w tym rządowych programów nawodnieniowych w rolnictwie, dofinansowania inwestycji związanych z zabezpieczaniem upraw przed skutkami suszy, nawadnianiem w gospodarstwach rolnych.

Maria Baran – dyrektor Zespołu Szkół w Oleszycach, w imieniu społeczności szkolnej, podziękowała Pani Poseł za przekazanie szkole komputerów i wsparcie zdalnych form kształcenia na odległość.