Zasady bezpieczeństwa podczas egzaminów maturalnych

Zasady bezpieczeństwa podczas egzaminów maturalnych

Szanowni Maturzyści!

W związku z przeprowadzeniem egzaminów maturalnych  w terminie  od 8 do 29 czerwca 2020 r. prosimy o zapoznanie się z zasadami  bezpieczeństwa obowiązującymi podczas egzaminów i dostosowanie się do nich:

  • na egzamin maturalny może przyjść tylko osoba zdrowa (bez objawów choroby zakaźnej),
  • przy wejściu do szkoły (wyznaczone miejsce wejścia) należy zdezynfekować ręce,
  • czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej zdający zachowują odstęp 1,5 m,
  • zdający wchodzą do szkoły z zakrytymi ustami i nosem – po  zajęciu miejsca egzaminacyjnego można ściągnąć maseczkę,
  • na sali egzaminacyjnej odległość między zdającymi z każdej strony będzie wynosiła 1,5 m,
  • drzwi wejściowe oraz drzwi wewnątrz szkoły będą otwarte, sale będą dezynfekowane i wietrzone po każdym egzaminie.

Szczegółowe  informacje zawierają wytyczne MEN i CKE: „Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów”, zamieszczone w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

 

Powodzenia na egzaminach!