Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  zakończenie roku szkolnego i pożegnanie klasy III Branżowej Szkoły I stopnia odbędzie się  zgodnie z ustalonym harmonogramem i zachowaniem reżimu sanitarnego.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu zakończenia roku szkolnego, zasad bezpieczeństwa sanitarnego znajdują się w dzienniku elektronicznym, w zakładce: Informacje, Tablica dyrektora.

Odbiór świadectw jest dobrowolny. Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectwa 26.06.2020 r. mogą to uczynić w terminie późniejszym, po telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem szkoły lub w  dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

Uwzględniając bezpieczeństwo własne i innych, proszę o pozostanie w domu i odebranie świadectwa 1 września 2020 r. oraz zapoznanie się z wytycznymi GIS, dotyczącymi zasad bezpiecznego wypoczynku letniego: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz

Życzę udanych i bezpiecznych wakacji z zachowaniem reżimu sanitarnego.