Erasmus +

   

Tytuł projektu: „Europejskie doświadczenia uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach”

Czas trwania projektu: 01.09.2018r. – 31.08.2020r.

Kwota dofinansowania: 76 156 euro

Liczba uczestników: 32 uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach


REKRUTACJA 2018

Warunkiem udziału w zagranicznych stażach zawodowych jest wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych i spełnienie wymagań regulaminu rekrutacji. Dla każdej grupy mobilności tworzona jest lista główna oraz rezerwowa. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dokumenty aplikacyjne:   REGULAMIN REKRUTACJI  FORMULARZ REKRUTACYJNY

WYNIKI REKRUTACJI 2018:

Lista osób zakwalifikowanych – obowiązkowe spotkanie dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie odbędzie się w poniedziałek 3 grudnia w pracowni nr 7  o godz. 12.20.

Lista rezerwowa

Spotkanie z rodzicami uczniów zakwalifikowanych do udziału w praktykach odbędzie się 14.12.2018 (piątek) o godz. 15.40


Uczestnicy mają zapewnione: przygotowanie do wyjazdu, transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, miejsce praktyki, 24 – godzinną opiekę nauczyciela – opiekuna z Polski, opiekę osoby z instytucji pośredniczącej w Hiszpanii, udział w programie kulturowym.

Miejsca praktyk są dostosowane do profilu zawodowego i znajomości języka obcego przez uczestnika (hotele, zakłady gastronomiczne, gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze). Wyboru miejsc odbywania stażu dokonuje  instytucja pośrednicząca w porozumieniu z zespołem projektowym. Przed wyjazdem uczniowie biorą udział w przygotowaniu zawodowym, językowym i kulturowym).

Cel główny projektu: rozwój kompetencji zawodowych 32 uczennic i uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach, kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik leśnik, rolnik, cukiernik wzrost działań przedsiębiorczych, mobilności i samodzielności młodzieży oraz zwiększenie konkurencyjności absolwentów na krajowym i europejskim rynku pracy.

Strony: 1 2